ДЖЕДЖЕВИ
Център за рехабилитация, кинезитерапия и хомеопатия