ДЖЕДЖЕВИ
Център за рехабилитация, кинезитерапия и хомеопатия

Какво е хомеопатията?

 

Хомеопатията е система за цялостно лечение. Целта й е да стимулира жизнената сила - основният инструмент за поддържане на здравето и хармонията в тялото, присъщ на всяко живо същество, по строго специфичен начин, съответстващ на уникалността му. Това се постига с детайлното установяване и изследване на проявите на жизнената сила - симптомите, разбиране на специфичния начин, по който организмът се опитва да възстанови нарушеното си равновесие.

 

Установявайки този модел, този специфичен сигнал на организма за помощ, ние бихме могли да го подкрепим и усилим по закона на подобието и резонанса чрез друг подобен модел в Природата - от минералното, растителното или животинското царство.

 

Хомеопатичните лекарства представляват такива енергийни модели. Те са високо енергизирани субстанции, които при чувствителни на тяхното действие индивиди, са в състояние да активизират и засилят нормалните оздравителни процеси в целия организъм.